कलाकार प्रशिक्षण सेवा

स‌ंस्थानले नेपाली कला र संस्कृतिको जगर्ना गर्ने उदेश्यले ६ महिने कलाकार प्रशिक्षण सेवा िदिइदै आएको छ ।