नृत्य शाखा

Bijaya Manandhar

नृत्य शाखा अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको नामावली विवरण

क्र.सं. कर्मचारीको नामथर पद सम्पर्क न‌ं. कैफियत
विजय मान्नधर स.नृत्य प्रवन्धक ९८४१२४५४४२  
मनोज जोशी स.नृत्य प्रवन्धक ९८४१२४५८०८  
शारदादेवी िसिलवाल स.नृत्य प्रवन्धक ९८४१३७४१४६  
अञ्जु रञ्जितकार सहायक नृत्य कलाकार ४४३२७२६  
कविता मान्नधर सहायक नृत्य कलाकार ९८४१४१३३१८  
नरेन्द्र आले सहायक नृत्य कलाकार ९८४१७१९९७३  
केशवराज राइ सहायक नृत्य कलाकार ९८४१२९८६०७  
मदन थापा सहायक नृत्य कलाकार ९८४९०५८९९९  
सीता कार्की सहायक नृत्य कलाकार ९८४९३५२२४६  
१० रेखा कटुवाल सहायक नृत्य कलाकार ९८४१३६४११९  
११ माया थापा नृत्य कलाकार ९८४१५६९२१६  
१२ गोरण चैाधरी नृत्य कलाकार ९८४१९३९९७६  
१३ गीता थापा नृत्य कलाकार ९८४९०४३८३३  
१४ अञ्जु आले नृत्य कलाकार ९८४१७५१६६२  
१५ सुनिता लामा नृत्य कलाकार    
१६ सुशिला थापा नृत्य कलाकार ९८४१००३१७७  
१७ सवनम सिलवाल नृत्य कलाकार ९८४१४०३५४४  
१८ खिम बलाम्पाकी नृत्य कलाकार    
१९ रेशम पुन नृत्य कलाकार    
२० श्रीहरी फुँयाल नृत्य कलाकार    
२१ छवि थापा नृत्य कलाकार