नाटक शाखा

Prabhakar Dev Sharma

नाट्य शाखा अन्तर्गतका कलाकारहरुको नामावली विवरण

क्र.सं. कर्मचारीको नामथर पद सम्पर्क नं. कैफियत
प्रभाकरदेव शर्मा वरिष्ठ नाटक प्रवन्धक ९८५१०३२७९४  
वीरेन्द्र हमाल स. नाटक प्रवन्धक ४४८३२९३  
लोकनाथ ढकाल सहायक नाटक कलाकार ९८४१८३१२६५  
लोकेन्द्र लेखक नाटक कलाकार ९८०३०९७८४५  
राजेन्द्र गड्तउला नाटक कलाकार ९८४११६१३४५  
लक्ष्मी पाण्डे नाटक कलाकार ९८४१५००३६०  
रमेश के.सी. नाटक कलाकार ९८४१४३२४७९  
अञ्जु आले नाटक कलाकार    
सुशिला थापा नाटक कलाकार    
१० सवनम सिलवाल नाटक कलाकार