हल भाडामा दिने सेवा

सांस्कृतिक संस्थानले आफ्नो भवनमा रहेको दुइवटा अत्याधुनिक हलहरु भाडामा िदिने गरेका छन् ।