सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरुमा अनुराेध  । सांस्कृतिक संस्थानले आफ्नो भवनमा रहेको प्रेक्षालयहरु भाडामा दिनको लागी अनलाइन प्रणालीबाट बुकिङ गर्ने प्रणालीको विकास गरेकाे छ ।

सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरुमा अनुराेध  । सांस्कृतिक संस्थानले आफ्नो भवनमा रहेको प्रेक्षालयहरु भाडामा दिनको लागी अनलाइन प्रणालीबाट बुकिङ गर्ने प्रणालीको विकास गरेकाे छ । सो प्रणाली मार्फत हल बुकिङ गर्दा सर्वसाधारणको लागी सहज हुने अपेक्षा राखेको छ । सो प्रणाली मार्फत बुकिङ गर्नको लागी मोवाइल एप वा संस्थानको वेवसाइट मार्फत पनि आफुलाइ चाहेको मितिमा हल बुकीङ गर्न सकिने व्यवस्थाको विकास गरिएकाे छ ।