लोपोन्मुख नेपाली कला र संस्कृतिको खोज तथा अनुसन्धान

सांस्कृतिक संस्थानले  नेपालका विभिन्न भागहरुमा लोपोन्मुखरुपमा रहेको नेपाली मैालिक कला संस्कृतिको खोज तथा अनुसन्धानको कार्य पनि गरिदै आएको छ ।