आउँदो कार्यक्रमहरु

खुल्ला मादल प्रतियाेगीता हुँदै

खुल्ला मादल प्रतियाेगीता हुँदै

दाेहाेरीगीत प्रतियाेगीता हुँदै

दाेहाेरीगीत प्रतियाेगीता हुँदै