आउँदो कार्यक्रमहरु

खुल्ला मादल प्रतियाेगीता हुँदै

खुल्ला मादल प्रतियाेगीता हुँदै

गाेपाल याेञ्जनकाे स्मृति सभा हुँदै

गाेपाल याेञ्जनकाे स्मृति सभा हुँदै

कर्णाली बृहत्त साँस्कृतिक उत्सव हुँदै

कर्णाली बृहत्त साँस्कृतिक उत्सव हुँदै